درباره ما

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

در مجتمع آموزشی المهدی(عج) آموزش را با شادی تجربه کنید

چشم انداز اصلی در المهدی رسیدن به راهِ سعادت ِ آینده همراه با آرامش در یک فضای شاد است .

هیچ گاه نباید ارزش زمان را نادیده گرفت. زمان سرمایه ای است که فرصت های عمر را به شکوفاترین موقعیت ها بدل می سازد. موقعیت هایی که شاید در آن بتوان معنای زندگی را درک کرد. زمان می گذرد و روزی فرا خواهد رسید که کودکان ما دیگر کودک نیستند و دانش آموزان امروز، دیگر دانش آموز نیستند. آن روز دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نیست، دیگر نمی توان افسوس زمانی را خورد که گذشت. امروز می بایست به فکر تجهیز کودکان مان باشیم که فردا در همین نزدیکی است.